Merchandise

Postavi rastućim redosledom
 1. Mini-Flashlight with Keychains Lego Batman Movie - Glam Rocker Batman -
 2. Mini-Flashlight with Keychains Lego Batman Movie - Batgirl -
 3. Mini-Flashlight with Keychains Lego Ninjago - Lloyd -
 4. Mini-Flashlight with Keychains Lego Star Wars - Tie Pilot -
 5. Mini-Flashlight with Keychains Lego Star Wars - Princess Leia -
 6. Mini-Flashlight with Keychains Lego Batman Movie - Harley Quinn -
 7. Mini-Flashlight with Keychains Lego Batman Movie - Bunny Batman -
 8. Mini-Flashlight with Keychains Lego Star Wars - Boba Fett
 9. Mini-Flashlight with Keychains Lego Batman Movie - Kimono Batman -
 10. Mini-Flashlight with Keychains Lego DC Comics - Joker -

Postavi rastućim redosledom