PS4 Konzole

Postavi rastućim redosledom
  1. Konzola Playstation 4 Slim 1TB + dodatni DS4 Gamepad
  2. Konzola Playstation 4 1TB Pro + dodatni DS4 Gamepad
  3. Konzola Playstation 4 1TB Pro + igra do 4999
  4. Konzola Playstation 4 1TB Pro + igra do 9999
  5. Konzola Playstation 4 1TB Slim + Igra do 4999
  6. Napravi svoj paket Playstation 4 Slim 500GB  + Igra do 4.999,-

Postavi rastućim redosledom