PS4 Konzole

Postavi rastućim redosledom
  1. Konzola Playstation 4 1TB Slim + Igra do 9999
  2. Konzola Playstation 4 Slim 1TB + dodatni DS4 Gamepad
  3. Playstation 4 Slim 500GB + dodatni DS4 Gamepad
  4. Konzola Playstation 4 1TB Pro + dodatni DS4 Gamepad
  5. Konzola Playstation 4 1TB Pro + igra do 4999
  6. Konzola Playstation 4 1TB Pro + igra do 9999
  7. Konzola Playstation 4 1TB Slim + Igra do 4999
  8. Napravi svoj paket Playstation 4 Slim 500GB + Igra do 9.999
  9. Napravi svoj paket Playstation 4 Slim 500GB  + Igra do 4.999,-

Postavi rastućim redosledom